Zubak Grupa Privacy Policy

Effective day 16 travnja 2019

PRIVOLA ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Dajem privolu trgovačkom društvu ZUBAK GRUPA d.o.o., Velika Gorica, Zagrebačka 117, OIB: 39135989747, da moje osobne podatke koji su navedeni u ovoj privoli, mom životopisu koji sam dostavio/la javivši se kao kandidat za zaposlenje u ZUBAK GRUPI d.o.o.-u odnosno u prijavnom obrascu može koristiti i obrađivati u niže navedene svrhe, za koje sam dao/la privolu. 


SVRHA OBRADE

Kontaktiranje ispitanika (telefonom ili e-mailom) kao potencijalnog kandidata za zapošljavanje na radnim mjestima u vlasnički povezanim društvima, a za koja Odjel ljudskih potencijala ZUBAK GRUPE procijeni da zadovoljava zahtjeve i uvjete radnog mjesta.


IDENTITET I KONTAKT PODACI VODITELJA OBRADE

ZUBAK GRUPA d.o.o., Velika Gorica,  Zagrebačka 117, OIB: 39135989747, https://www.autozubak.hr , info@zubakgrupa.hr


PRIMATELJI PODATAKA KOJIMA VODITELJ OBRADE DOSTAVLJA PODATKE

AUTOZUBAK ZAGREB d.o.o., Sesvete, Ljudevita Posavskog 7/A, OIB: 34970126847,
ORYX-ZASTUPANJE U OSIGURANJU d.o.o., Ljudevita Posavskog 7/A, OIB: 73900895026,
AZ CROBUS d.o.o., Sesvete, Ljudevita Posavskog 7/A, OIB: 89805738485,
AUTOZUBAK NEOSTAR d.o.o., Sesvete, Ljudevita Posavskog 7/A, OIB: 32089354657.


PRAVA ISPITANIKA

Ispitanik ima pravo od Voditelja obrade zatražiti: (i) pristup osobnim podacima, (ii) ispravak podataka ili (iii) brisanje ili (iv) ograničavanje obrade i (v) pravo na ulaganje prigovora na obradu i na prenosivost podataka te ima pravo podnošenja prigovora nadzornom tijeku u vezi obrade osobnih podataka (Agencija za zaštitu osobnih podataka) i pravo u svakom trenutku povući ovu privolu, u skladu sa važećim propisima.

PRUŽANJE OSOBNIH PODATAKA

Davanje osobnih podataka u svrhe iz ove privole nije zakonska niti ugovorna obveza, niti je uvjet za sklapanje ugovora.


POSTOJANJE AUTOMATIZIRANOG DONOŠENJA ODLUKA

Kod Voditelja obrade se ne primjenjuje automatizirano donošenje odluka niti se izrađuje profil ispitanika.